ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BIZTEC - MEAT DAYS 2018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ DRYDOCKS - POSIDONIA 2018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ INTERKIOSK - FOODEXPO 2018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MULTIVAC - MEAT DAYS 2018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ SLEEPY'S - ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 2018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ CLIMATHERM 2018