ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ A&G PAPER - SCHOOL & OFFICE 2019

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BIZTEC - MEAT DAYS 2018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ DRYDOCKS - POSIDONIA 2018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ INTERKIOSK - FOODEXPO 2018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MULTIVAC - MEAT DAYS 2018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ CLIMATHERM 2018