ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ DRYDOCKS - POSIDONIA 2018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ESTIASI ΧΕΝΙΑ 2017

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ INTERKIOSK - FOODEXPO 2018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ VAROSSI ΧΕΝΙΑ 2017

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ CLIMATHERM 2018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΒΡΕΤΤΟΣ HORECA 2018